CUNG CẤP VÀ MUA BÁN

SẢN XUẤT

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Vũ Hải
Phó Giám Đốc - 0932 041 041

Bà Trần Thị Hoàng Yến
Giám Đốc - 0902675225

Sợi Polyester POY

Sợi Polyester FDY
Sợi Polyester FDY
Sợi Polyester POY
Sợi Polyester POY