CUNG CẤP VÀ MUA BÁN

SẢN XUẤT

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Vũ Hải
Phó Giám Đốc - 0932 041 041

Bà Trần Thị Hoàng Yến
Giám Đốc - 0902675225

Sợi Polyester DTY

Sợi chỉ Polyester DTY
Sợi chỉ Polyester DTY
Sợi Polyester DTY TB
Sợi Polyester DTY TB