CUNG CẤP VÀ MUA BÁN

SẢN XUẤT

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Vũ Hải
Phó Giám Đốc - 0932 041 041

Bà Trần Thị Hoàng Yến
Giám Đốc - 0902675225

Dây thả diều, dây nhợ

Dây thả diều
Dây thả diều
Dây thả diều
Dây thả diều
Dây công trình
Dây công trình
Dây công trình
Dây công trình

Sợi chỉ Polyester DTY, FDY, POY

Sợi chỉ Polyester DTY
Sợi chỉ Polyester DTY
Sợi Polyester FDY
Sợi Polyester FDY
Sợi Polyester DTY TB
Sợi Polyester DTY TB
Sợi Polyester POY
Sợi Polyester POY

Sợi chỉ may bao, sợi chỉ may ba lô, túi xách

Chỉ may bao
Chỉ may bao
Dây thả diều ( dây nhợ )
Dây thả diều ( dây nhợ )
Chỉ may bao
Chỉ may bao
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may túi xách
Chỉ may túi xách
Chỉ may túi xách
Chỉ may túi xách